Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

poloměr Rossbyho
slov: Rossbyho polomer; něm: Rossby-Radius m  2014
podpořila:
spolupracují: