Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

poloměr Země efektivní
zdánlivý poloměr křivosti zemského povrchu, nad nímž by se elmag. vlny šířily přímočaře. Užívá se pro geometrickou transformaci problému šíření elmag.vln v atmosféře za předpokladu konstantního gradientu indexu lomu s výškou. Velikost efektivního poloměru Země Re závisí na typu refrakce elmag. vln. Obvykle se uvádí pro mikrovlny při standardní refrakci Re = 4/3 Rz, kde poloměr Země Rz = 6 378 km.
angl: effective Earth radius; slov: efektívny polomer Zeme  2014
podpořila:
spolupracují: