Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

poměry klimatické
syn. klima.
angl: climatic conditions; slov: klimatické pomery; něm: Klimaverhältnisse n/pl; rus: климатические условия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: