Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

porucha ionosférická náhlá
syn. jev Dellingerův – náhlá změna fyz. stavu nižší ionosféry ve výšce 60 až 80 km. Vzniká prudkým zesílením ionizace ionosférické vrstvy D, které je vyvoláno zvětšením ultrafialového záření při chromosférické erupci na Slunci. Projeví se náhlým vymizením příjmu vzdálených krátkovlnných rádiových stanic na polokouli osvětlené Sluncem. Jev trvá několik desítek minut až několik hodin. Uvedenou poruchu poprvé popsal J. H. Dellinger v r. 1935.
angl: sudden ionospheric disturbance; slov: náhla ionosférická porucha; něm: plötzliche ionosphärische Störung f; rus: внезапное ионосферное возмущение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: