Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

porucha tropická
rozsáhlá skupina konvektivních bouří v tropických, popř. subtropických oblastech, která se v poli proudění neprojevuje uzavřenou cyklonální cirkulací. Vzniká často v týlu vln ve východním proudění a za určitých podmínek se z ní může vyvinout tropická cyklona. Tropická porucha nemusí být vyjádřena na přízemní synoptické mapě. Na snímcích z meteorologických družic je charakterizována izolovanými systémy uspořádané konvekce. Tropická porucha mívá obvykle průměr 200 až 600 km a zachovává si své vlastnosti více než 24 hodin.
angl: tropical disturbance; slov: tropická porucha; něm: tropische Störung f; rus: тропическое возмущение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: