Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování fenologické
pozorování časového průběhu fenologických fází během roku konané na fenologických stanicích. Zaznamenává se nástup fází jak u rostlin, tak u živočichů, popř. začátek polních prací.
angl: phenological observation; slov: fenologické pozorovanie; něm: phänologische Beobachtung f; rus: фенологическое наблюдение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: