Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování klimatologické
meteorologické pozorování prováděné především na klimatologických stanicíchklimatologických termínech. Mezi klimatologická pozorování v širším smyslu patří i ambulantní terénní meteorologická měření, jejichž účelem je bližší poznání mikroklimatu, topoklimatu, popř. mezoklimatu.
angl: climatological observation; slov: klimatologické pozorovanie; něm: klimatologische Beobachtung f; rus: климатологическое наблюдение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: