Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování meteorologické horské
angl: mountain meteorological observation; slov: horské meteorologické (vrchárske) pozorovanie; něm: meteorologische Bergbeobachtung f; rus: горное метеорологическое наблюдение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: