Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod Aragův
jeden ze tří neutrálních bodů nalézající se ve výšce asi 20° nad antisolárním bodem.
angl: Arago's point; slov: Aragov bod; něm: Aragopunkt m; fr: point neutre d'Arago m; rus: точка Араго  1993-a1
podpořila:
spolupracují: