Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování meteorologické výškové
angl: upper-air meteorological observation; slov: výškové meteorologické pozorovanie; něm: meteorologische Höhenbeobachtung f; rus: высотное метеорологическое наблюдение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: