Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování meteorologické z letadel během letu
angl: aircraft meteorological observation; slov: meteorologické pozorovanie z lietadiel počas letu; něm: meteorologische Flugzeugbeobachtung; rus: самолетное метеорологическое наблюдение  1993-b3
podpořila:
spolupracují: