Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorovatel meteorologický
vyškolený nebo zacvičený pracovník meteorologické služby, její dobrovolný spolupracovník, popř. zaměstnanec jiné organizace, který koná podle platných metodických předpisů meteorologická pozorování a předává met. službě pravidelně jejich výsledky. Viz též meteorolog.
angl: meteorological observer; slov: meteorologický pozorovateľ; něm: meteorologischer Beobachter m; rus: метеорологический наблюдатель  1993-a1
podpořila:
spolupracují: