Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pracoviště meteorologické výstražné služby
pracoviště letecké meteorologické služby, nepřetržitě sledující vývoj meteorologických prvků a jevů významných pro letecký provoz. Vydává informace SIGMET a další výstrahy pro oblast své odpovědnosti a poskytuje je příslušným leteckým orgánům. Hranice odpovědnosti daného pracoviště se zpravidla shodují s hranicemi příslušné letové informační oblasti.
angl: meteorological watch office; slov: pracovisko výstražnej meteorologickej služby; něm: meteorologische Warndienststelle f; rus: бюро оповещений  1993-a3
podpořila:
spolupracují: