Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

praporek větru
symbol, znázorňující na synoptických mapách a grafech, např. aerologických diagramech, rychlost větru 25 m.s–1. Užívá se místo hodnoty pěti opeření šipky větru. Má tvar plného rovnostranného trojúhelníku.
angl: pennant; slov: zástavka vetra; něm: Windfahne f; rus: вымпел, флажок  1993-a1
podpořila:
spolupracují: