Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prebaratik
slang. označení pro předpovědní mapu přízemního tlakového pole, do které se obvykle zakreslují i předpověděné polohy atmosférických front, popř. označení pro předpovědní mapu termobarického pole.
Kořen slova souvisí s termínem barické pole; viz též bar.
slov: prebaratik  1993-a1
podpořila:
spolupracují: