Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proces
viz též děj.
Termín pochází z lat. slova processus „postupování; vývoj“, odvozeného od slovesa procedere „postupovat“ (z pro- „kupředu, před“ a cedere „kráčet“).
slov: proces; něm: Prozess m, Vorgang m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: