Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proces ultrapolární
děj ultrapolární – podle B. P. Multanovského vpád arkt. vzduchových hmot od severu nebo severovýchodu do evropské části Ruska, který se projevuje na přízemních synoptických mapách postupem středů anticyklon po tzv. ultrapolární ose směrem k jihu nebo jihozápadu. V současné době jde již o historický pojem související s vývojem synoptické meteorologie zejména v někdejším Sovětském svazu. Viz též vzduch arktický, vpád polární, reper.
slov: ultrapolárny proces; rus: ультраполярный процесс  1993-a2
podpořila:
spolupracují: