Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

profil teploty vzduchu vertikální z družic
jeden z možných výstupů družicové sondáže atmosféry.
angl: vertical temperature profile from satellites; slov: vertikálny profil teploty vzduchu z družíc; něm: Temperaturprofil aus Wettersatellitendaten n; rus: вертикальный профиль температуры со спутника  1993-a3
podpořila:
spolupracují: