Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

profil větru
graf. nebo mat. vyjádření změny rychlosti, popř. směru větru jako funkce výšky (vertikální profil větru) nebo horiz. vzdálenosti (horizontální profil větru).
angl: wind profile; slov: profil vetra; něm: Windprofil n; rus: профиль ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: