Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aerosoly primární
atmosférický aerosol, jehož částice jsou do vzduchu přímo emitovány ze svých zdrojů. V čes. tech. literatuře, zejména staršího původu, se lze setkat i se synonymickým pojmem aerosoly disperzní.
angl: primary aerosols; slov: primárne aerosoly; něm: primäres Aerosol n; fr: aérosols primaires (biogéniques); rus: первичные аэрозольные (взвешенные) частицы  2014
podpořila:
spolupracují: