Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod mrazu
slov: bod mrazu; něm: Eispunkt m  2017
podpořila:
spolupracují: