Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prognóza
Termín pochází z řec. πρόγνωσις [prognósis] „prognóza, předpověď“ (z předpony προ- [pro-] „předem“.a γνῶσις [gnósis] „poznání, vědění“).
slov: prognóza; něm: Prognose f, Vorhersage f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: