Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proměnlivost meteorologického prvku interanuální
intersekvenční proměnlivost meteorologického prvku z roku na rok, vypočtená z prům. roč. hodnot meteorologického prvku. Patří k významným charakteristikám klimatu.
angl: interannual variability of meteorological element; slov: interanuálna premenlivosť meteorologického prvku; něm: interannuelle Schwankung des meteorologischen Elementes f; rus: междугодовая изменчивость метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: