Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proměnlivost meteorologického prvku interdiurní
intersekvenční proměnlivost meteorologického prvku ode dne ke dni. Počítá se nejčastěji z denních průměrů meteorologického prvku nebo z jeho hodnot zjištěných v termínech pozorování.
angl: interdiurnal variability of meteorological element; slov: interdiurná premenlivosť meteorologického prvku; něm: interdiurne Schwankung des meteorologischen Elementes f; rus: междусуточная изменчивость метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: