Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prostředí přírodní
část materiálních činitelů životního prostředí, kterou vytvářejí biotické i abiotické složky přírody. Abiotickými složkami přírodního prostředí jsou atmosféra, hydrosféra a litosféra, biotickou složkou je biosféra; pedosféra se považuje obvykle za průnik abiotické a biotické složky přírodního prostředí. Předmětem zájmu meteorologie je ta část přírodního prostředí, pro niž jsou významné atm. jevy a děje. Protikladem přírodního prostředí je umělé životní prostředí, jehož složkami jsou uměle vytvořené objekty. Viz též potenciál krajiny klimatický.
angl: natural environment; slov: prírodné prostredie; něm: natürliche Umgebung f; rus: природная окружающая среда  1993-a1
podpořila:
spolupracují: