Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

protislunce
syn. antihélium – viz kruh parhelický.
slov: protislnko; něm: Gegensonne f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: