Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod neutrální
1. v atmosférické optice místo na obloze, situované ve vert. rovině proložené Sluncem, z něhož vycházející difuzní světlo není polarizováno. K neutrálním bodům počítáme bod Aragův, Babinetův a Brewsterův, jejichž přesná poloha závisí na výšce Slunce nad obzorem a na zakalení atmosféry. Viz též polarizace slunečního záření v atmosféře; 2. syn. bod hyperbolický.
angl: neutral point; slov: neutrálny bod; něm: neutraler Punkt m; fr: point neutre m; rus: нейтральная точка  1993-a3
podpořila:
spolupracují: