Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud blesku souvislý
proud protékající v kanálu blesku mezi jednotlivými dílčími výboji blesku. Nazývá se též udržovací proud. Amplituda tohoto proudu je pouze v řádu desítek A, avšak protéká bleskovým kanálem výrazně delší dobu (desetiny vteřiny) než zpětný výboj (setiny vteřiny) a přenesený elektrický náboj dosahuje podstatné části celkového přeneseného náboje.
slov: súvislý prúd bleskového výboja; něm: kontinuierlicher Blitzentladestrom m; rus: непрерывный ток грозового разряда  1993-b2
podpořila:
spolupracují: