Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud Brazilský
teplý oceánský proud v západním segmentu jihoatlantského subtropického koloběhu oceánské vody. Vzniká u východního výběžku jihoamerické pevniny z jižní větve Jižního rovníkového proudu a směřuje podél pobřeží Brazílie k jihozápadu. Jeho vliv na klima jižní části Jižní Ameriky je omezen studeným Falklandským proudem, který se za Drakeovým průlivem odděluje od Západního příhonu a s Brazilským proudem se střetá východně od zálivu La Plata.
angl: Brazil Current; slov: brazílsky prúd; něm: Brasilstrom m  2017
podpořila:
spolupracují: