Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud Humboldtův
angl: Humboldt Current; slov: Humboldtov prúd; něm: Humboldtstrom m  2017
podpořila:
spolupracují: