Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud konvektivní sestupný
prostorově omezený sestupný pohyb vzduchu, typický pro konvektivní bouře, zpravidla doprovázený silnými srážkami (deštěm či kroupami). Maximální vertikální rychlost sestupných proudů dosahuje přibližně poloviční hodnoty rychlosti výstupných proudů. Pro extrémně silné sestupné konv. proudy se používá termín downburst, popř. microburst. V supercele rozlišujeme přední a zadní sestupný proud. Slangově se v češtině používá původní angl. termín downdraft [daundraft].
angl: downdraft; slov: zostupný konvektívny prúd; něm: konvektiver Abwind m, downdraft m; rus: нисходящий поток  2014
podpořila:
spolupracují: