Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud konvektivní sestupný přední
(FFD, z angl. Forward-Flank Downdraft) syn. proud konvektivní sestupný čelní – hlavní sestupný konvektivní proudsupercele, který je většinou spojen se silnými srážkami. Nachází se v přední části supercely vzhledem ke směru jejího pohybu. Je zodpovědný za vznik gust fronty a pro ni typické oblačnosti ve formě zvláštnosti arcus. Na rozdíl od zadního sestupného proudu je tvořen studeným a vlhkým vzduchem, neboť se do něj vypařují srážkové částice.
angl: forward flank downdraft; slov: vzostupný konvektívny prúd; něm: vorderseitiger konvektiver Abwind m  2015
podpořila:
spolupracují: