Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění
viz též vítr.
angl: flow; slov: prúdenie; něm: Strömung f; rus: течение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: