Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění ageostrofické
slov: ageostrofické prúdenie; něm: ageostrophische Strömung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: