Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění konvergující
angl: convergent flow; slov: konvergujúce prúdenie; něm: konvergierende Strömung f; rus: сходимый поток  1993-a1
podpořila:
spolupracují: