Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění rotorové
proudění vzduchu v závětří hor, které je vázáno na vert. nepříliš mohutnou vrstvu vzduchu s dostatečně silným prouděním zhruba kolmým k ose pohoří, přičemž tato vrstva má převážně stabilní zvrstvení. Charakteristickým jevem rotorového proudění je vzájemné prostorové přibližování jednotlivých rotorů, často až do té míry, že v závětrném prostoru vznikají dvojice opačně rotujících rotorů ve spojení se silnou až extrémní turbulencí. Rotory lze někdy identifikovat na základě výskytu oblaků cumulus fractus. Viz též oblak rotorový.
angl: rotor streaming; slov: rotorové prúdenie; něm: Rotorströmung f; rus: роторное течение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: