Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění tryskové tropické
angl: tropical jet stream; slov: tropické dýzové prúdenie; něm: tropischer Strahlstrom m; rus: тропическое струйное течение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: