Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění turbulentní
v meteorologii proudění vzduchu, v němž se vyskytují nepravidelné turbulentní víry a fluktuace rychlosti. Při turbulentním proudění pronikají z jedné vrstvy do druhé nejen jednotlivé molekuly, ale i makroskopické vzduchové částice. Proudění bez turbulentních vířivých pohybů nazýváme prouděním laminárním. V reálné atmosféře je proudění zpravidla turbulentní. Viz též turbulence.
angl: turbulent flow; slov: turbulentné prúdenie; něm: Turbulenzströmung f, turbulente Strömung f; rus: вихревой поток, , турбулентное течение, турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: