Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

průměr aerodynamický
charakteristika velikosti aerosolových částic, v meteorologii především částic atmosférického aerosolu, definovaná jako průměr kulové částice o hustotě 1000 kg.m–3, která má stejnou pádovou rychlost jako daná aerosolová částice. Orientačně lze tedy za aerodynamický průměr považovat průměr vodní kapky, která má stejnou pádovou rychlost jako daná aerosolová částice. Viz též poloměr částic ekvivalentní.
angl: aerodynamic diameter; slov: aerodynamický priemer; něm: aerodynamischer Mittelwert m  2015
podpořila:
spolupracují: