Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

průměr částic ekvivalentní
angl: particle equivalent diametr; slov: ekvivalentný priemer častíc  2014
podpořila:
spolupracují: