Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

průtok
1. pohyb vody skrz průtočný profil;
2. objem vody, která proteče průtočným profilem za sekundu. Extrémní průtoky jsou dosahovány při povodni, resp. za hydrologického sucha. Viz též odtok.
angl: discharge; slov: prietok; něm: Durchfluss m; rus: расход  1993-a3
podpořila:
spolupracují: