Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

průtrž mračen
zast. nebo lid. označení pro přívalový déšť. V odb. pracích tak byla nazývána krátkodobá intenzita srážek s dobou opakování v dané lokalitě 100 a více let.
angl: cloud burst; slov: prietrž mračien; něm: Wolkenbruch m; rus: сильный ливень  1993-a3
podpořila:
spolupracují: