Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aerosoly sekundární
atmosférický aerosol, jehož pevné nebo kapalné částice vznikají v atmosféře procesem nukleace z původně plynných látek. V literatuře se lze setkat i se synonymickým pojmem aerosoly nukleační, ve starší čes. tech. literatuře se vyskytuje i aerosoly kondenzační.
angl: secondary aerosols; slov: sekundárne aerosoly; něm: sekundäres Aerosol n; fr: aérosols secondaires; rus: вторичные аэрозольные (взвешенные) частицы  2014
podpořila:
spolupracují: