Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpis L 3 – Meteorologie
zákl. předpis upravující vztahy mezi leteckou meteorologickou službou v ČR a orgány řízení letů, posádkami letadel a leteckými provozovateli. Předpis vydává Ministerstvo dopravy ČR. Předpis vychází z Přílohy č. 3 (Annex3) k Úmluvě o civilním letectví a každé 3 roky je Světovou organizací pro civilní letectví (ICAO) vydávána jeho změna. Od 18. listopadu 2010 je platná změna č. 75.
slov: predpis L 3 Meteorológia  1993-a3
podpořila:
spolupracují: