Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod úběžníkový
v meteorologii bod na obzoru, v němž se v důsledku perspektivy zdánlivě sbíhají rovnoběžné řady oblaků; pokrývají-li takto uspořádané oblaky celou oblohu, konvergují jejich řady ve dvou protilehlých b. ú. V. t radiatus.
angl: radiation point; něm: Divergenzpunkt m  0000
podpořila:
spolupracují: