Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpověď počasí statistická
předpověď meteorologických prvků a jejich kombinací, popř. meteorologických polí, vycházející ze znalostí statist. vlastností souborů met. prvků, vypracovávaná metodami mat. statistiky a teorie pravděpodobnosti. Ke statistické předpovědi počasí se často využívá např. metod regresní analýzy a faktorové analýzy. Statistická předpověď počasí může být součástí předpovědi počasí numerické nebo synoptické, dnes se však uplatňuje především při předpovědi počasí dlouhodobé.
angl: statistical forecast; slov: štatistická predpoveď počasia; něm: statistische Vorhersage f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: