Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpověď počasí střednědobá prodloužená
předpověď počasí na období od 10 do 30 dnů, především s využitím metody ansámblové (skupinové) předpovědi počasí a při hodnocení lokální extremity také analýzy klimatických dat. Viz též předpověď počasí střednědobá, předpověď počasí dlouhodobá.
angl: extended weather forecast; slov: strednedobá predĺžená predpoveď počasia; něm: Langfristvorhersage f  2014
podpořila:
spolupracují: