Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přeháňky mlhové
chuchvalce či pásy mlhy, které jsou hnány větrem, takže se střídá mlha s obdobím s lepší dohledností. Mlhové přeháňky se nejčastěji vyskytují na horách při přechodu oblaků přes stanoviště pozorovatele. Jde o termín, které je analogii pro označení přeháněk z kupovité oblačnosti pouze ve smyslu krátkého trvání a malého plošného rozsahu. 
slov: hmla v prehánkach; něm: Nebelniederschlag m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: