Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přenos turbulentní
syn. transport turbulentní – v atmosféře přenos jednotlivých veličin (tepla, vodní páry, hybnosti, znečišťujících příměsí apod.) působený turbulentním promícháváním vzduchu. Viz též turbulence, výměna turbulentní.
angl: turbulent transfer, turbulent transport; slov: turbulentný prenos; něm: turbulenter Austausch m, turbulenter Transport m; rus: турбулентный перенос  1993-a1
podpořila:
spolupracují: