Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přesycení
angl: supersaturation; slov: presýtenie; něm: Übersättigung f; rus: перенасыщение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: